ข่าวธุรกิจ

ขอปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ให้สอดคล้องกับเงินลงทุน แล้วก็ค่ายังชีพในขณะนี้

นายต่างชาติ พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ธุรกิจ พร้อมทั้ง นายจิรุตม์ กว้างใหญ่จิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้สัมมนาหารรือร่วมกับผู้แทน ชมรมแท็กซี่ โดยห้องประชุมลงความเห็นเห็นดีเห็นงามกรรมวิธีปรับขึ้นค่าแท็กซี่จากที่กรมการขนส่งทางบก แล้วก็สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองไทย (TDRI) เสนอเพื่อทุเลาความลำบากของทุกฝ่าย

ระยะทาง กม.แรก

รถยนต์เล็ก (เครื่องจักรกล 1,600-1,800 ซีซีราคา 35 บาท
รถยนต์ใหญ่ (เครื่องยนต์กลไก 2,000 ซีซี) 40 บาท
ระยะทาง 2-10 กิโล

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กม.ละ 6.5 บาท
ระยะทาง 11-20 กิโล

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กิโลละ บาท
ระยะทาง 21-40 กม.

ข่าวธุรกิจ

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กม.ละ บาท
ระยะทางเกินกว่า 41-60 กม.

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กม.ละ 8.5 บาท
ระยะทาง 61-80 กิโล

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กิโลละ บาท
ระยะทาง 81 กม.ขึ้นไป

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ กม.ละ 10.5 บาท
ค่าโดยสารติด กรณีรถยนต์เคลื่อนได้ช้ากว่า กิโลต่อชั่วโมง

รถยนต์เล็ก รถยนต์ใหญ่ บาทต่อนาที
ซึ่งข้างหลังการสัมมนาในคราวนี้ กรมการขนส่งทางบก จะสะสมข้อมูลเพื่อเสนอ นายอำนาจไทย ติดถูกใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นดีเห็นชอบความเห็นชอบผลสัมมนาข้างใน 1-2 อาทิตย์ แม้ได้รับความเห็นชอบแล้ว หลังจากนั้นจึงควรประกาศกฎกระทรวงสำหรับการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารแท็กซี่ เพื่อส่งผลใช้บังคับถัดไป โดยการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารคราวนี้ ส่งผลเฉพาะแท็กซี่ในเขตพื้นที่จ.กรุงเทพฯ ที่อยู่ในระบบทั้งปวง 80,000 คัน ภายหลังจากลงความเห็นให้ปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารแล้ว รถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบจำเป็นต้องเอามาปรับจูนมิเตอร์ใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนแท็กซี่บ้านนอก ที่ทำการขนส่งจังหวัดในพื้นที่ต่างๆจะเป็นคนพิจารณา เพราะเหตุว่าแท็กซี่บ้านนอกมีอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเมืองที่มีสถานที่สำหรับท่องเที่ยวมากมายเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง จังหวัดภูเก็ต มีอัตราค่ายังชีพสูงมากมาย ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารแตกต่างกัน